قوی‌ترین وزنه بردار معلولان جهان گفت: صحبت‌هایی مبنی بر یکسان سازی حقوق ورزشکاران سالم و معلول مطرح شد، اما این اتفاق تاکنون محقق نشده و ما حتی همان حقوق اندک را نیز چند ماه است که نمی‌گیریم.


ادامه مطلب حرف‌های تکان‌دهنده قوی‌ترین وزنه‌بردار معلول جهان »

نخستین نقاشی های فرزندان هیجان و شور عجیبی برای والدین به همراه دارد. آنها همه جا این طرح ها را با خود می برند و به همه نشان می دهند که کودک خردسال آنها چه طرح زیبایی به تصویر کشیده و هیجان خود را به اطرافیان هم منتقل می کنند.


ادامه مطلب نخستین نقاشی های کودکانه »

کاردستی های جالب

config E1 - Line 23E 1 - L 17